Кошик
9 відгуків
Розрахунок Вашої персональної сонячної електростанціїСЕС UNASOLAR
+38 050 3358357

Прийом електроустановок в експлуатацію

Прийом електроустановок в експлуатацію
Правила прийому електроустановок в експлуатацію визначають Правила користування тепловою електричною енергією та відомчі документи (роз'яснення, розпорядження і т.д.).

14.10.16

Допуску в експлуатацію підлягають всі електроустановки споживачів, незалежно від їх відомчої належності напругою вище 1000В і електроустановки напругою до 1000В, що підключаються до мереж енергосистеми.

Підставою для допуску в експлуатацію служать:

· Технічні умови енергосистеми або іншого власника енергосистемою на приєднання електроустановок;

· Робочий проект енергопостачання;

· Дозвіл на приєднання нової або додаткової потужності, видане власником енергоджерела;

· Довідка РЕЗ або ПЕС про виконання техумов та готовності зовнішніх мереж до підключення (форма 1);

· Витяг з наказу про призначення відповідальної особи за електрогосподарство з числа ІТП електротехнічної спеціальності із зазначенням займаної посади, кваліфікаційній групі з ТБ і дати останньої перевірки знань (форма 2);

· Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін - 2екз. (Форма 3);

· Приймально-здавальний акт електромонтажних робіт між монтажною організацією і споживачем (форма 4);

· Відомість технічної документації по електроустановки

· (Форма 5);

· Матеріали робочого проекту зі змінами, погодженими з проектною організацією;

· Протоколи вимірювання опору ізоляції електрообладнання та електропроводки (форма 6,7);

· Акти на приховування роботи по виконанню проводок і зрівнювачів електричних потенціалів (форма 8);

· Протоколи вимірювання опору пристроїв для вирівнювання потенціалів (форма 9);

· Протокол перевірки опору петлі «фаза-нуль» (форма 10);

· Довідка про наявність захисних засобів (форма 11).

При необхідності приєднання нових потужностей або реконструкції електропостачання (колгосп, радгосп, індивідуальні домовласники і т.п.) подають заявку в електропостачальних установ про видачу технічних умов на електропостачання. У заявці повинні бути вказані запитувана потужність і передбачувана категорія по надійності електропостачання та інші необхідні матеріали. Заявка розглядається протягом 2 тижнів.

На підставі технічних умов проектною організацією, яка має ліцензію на проектні роботи, розробляється робочий проект, який повинен бути узгоджений у встановленому порядку з різними організаціями, в тому числі з енергонаглядом і енергопостачальною організацією (РЕМ, ПЕС).

Замовник (потенційний споживач електричної енергії) після завершення робіт пред'являє необхідну технічну документацію власнику електричних мереж (ділянка, РЕМ або ПЕС). При виконанні всіх вимог складається довідка про виконання вимог технічних умов.

Замовник подає в енергоінспекцію письмову заявку (форма 12) на допуск в експлуатацію електроустановок. Заявка розглядається в 5-ти денний термін.

Прийом-здача електроустановок в експлуатацію здійснюється комісією.

Склад приймальної комісії: замовник (відповідальний за електрообладнання), представник монтажної організації, інспектори енергонагляду і госпожтехнадзора.

Електроустановки в експлуатацію не допускають при відступі від проекту, технічних умов, чинний Правил, а також при відсутності підготовленого електроперсоналу, випробуваних захисних засобів, засобів пожежогасіння і технічною документацією.

Повторний огляд об'єкту проводиться за письмовою заявкою, підписаною керівником господарства, в якій повинно бути повідомлено, що перераховані в акті недоліки повністю усунені.

Видача наряду на підключення електроустановок (форма 13) проводиться начальником відділення (ділянки), керівником групи, начальником енергоінспекціі, на підставі акту інспектора з висновком про можливість введення електроустановок в експлуатацію та переліком недоліків, які не перешкоджають включенню з терміном їх усунення.

Підключення електроустановок до мереж енергосистеми проводиться тільки персоналом РЕМ, ПЕС, а до абонентських мереж - персоналом абонента за розпорядженням особи, відповідальної за електрогосподарство

Інші статті