Кошик
8 відгуків
Розрахунок Вашої персональної сонячної електростанціїСЕС UNASOLAR
+38 050 3358357

Містобудівні умови та обмеження

Містобудівні умови та обмеження
Містобудівні умови та обмеження – це документ, який містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд

14.04.17

Перед початком розробки проектної документації (проектування) замовником та проектувальником складається та затверджується Завдання на проектування.
Завдання на проектування визначає вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об'єкта будівництва, його основних параметрів, вартості та організації будівництва і складається з урахуванням технічних умов та містобудівних умов та обмежень.

Містобудівні умови та обмеження – це документ, який містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом семи робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви разом із відповідними документами.

Для отримання містобудівних умов та обмежень до заяви замовником додаються:
- засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;
- ситуаційний план(схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);
- викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
- кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності);
- кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру);
- фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);
- містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва.

Після подання заяви та пакету документів уповноваженим органом містобудування та архітектури протягом семи робочих днів замовнику видаються:
- примірник містобудівних умов та обмежень, підписаний керівником уповноваженого органу містобудування і архітектури;
- відмова у видачі містобудівних умов та обмежень або внесення змін до них з відповідним обґрунтуванням.

Підставою для відмови у видачі містобудівних умов та обмежень є невідповідність намірів забудови земельної ділянки положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.

Містобудівні умови та обмеження складаються у двох примірниках. Перший примірник надається замовнику, а другий постійно зберігається в уповноваженому органі містобудування та архітектури, який їх видав.

 

Склад містобудівних умов та обмежень. Містобудівні умови та обмеження складаються з текстової та графічної частини.

Текстова частина містить наступні розділи:
Розділ "Загальні дані":
- назву об'єкта будівництва;
- інформацію про замовника;
- наміри забудови;
- адресу будівництва або місце розташування об'єкта;
- документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою;
- площу земельної ділянки;
- цільове призначення земельної ділянки;
- посилання на містобудівну документацію (у разі наявності);
- функціональне призначення земельної ділянки;
- основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва
Розділ "Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки" містить:
- граничнодопустиму висоту будівель;
- максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки;
- максимально допустиму щільність населення (для житлової забудови);
- відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови;
- планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони);
- мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд;
- охоронювані зони інженерних комунікацій;
- вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань;
- вимоги щодо благоустрою;
- забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку;
- вимоги щодо наявності місць для постійного зберігання автотранспорту;
- вимоги щодо охорони культурної спадщини;
- вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень.

Графічна частина містобудівних умов та обмежень містить:
- кадастрову довідку з містобудівного кадастру (у разі наявності);
- черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру);
- ситуаційний план місця розташування об'єкта будівництва;
- викопіювання з оновленої топографо-геодезичної підоснови у масштабі 1:2000, надане замовником;
- викопіювання з містобудівної документації.

Попередні статті